Zespół Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych

Prace Zespołu dotyczą modelowania i oceny efektywności systemów i sieci komputerowych, w tym Internetu. Rozwijamy analityczne i numeryczne metody rozwiązywania modeli kolejkowych dla sieci komputerowych, jak również tworzymy niezbędne dla tych modeli złożone oprogramowanie narzędziowe. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu modeli wykorzystujących łańcuchy Markowa o bardzo dużej przestrzeni stanów, metodę aproksymacji dyfuzyjnej i aproksymacji płynnej.
Modele opisują topologię sieci, stosowane algorytmy przesyłu i unikania przeciążeń, jak również uwzględniają własności losowe natężenia transmisji (długookresowa autokorelacja, samopodobieństwo). Zespół stosuje też i rozwija modele sieciowe oparte na symulacji zdarzeń dyskretnych.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2019

Siavvas M, Gelenbe E.  2019.  Optimum checkpoints for programs with loops. Simulation Modelling Practice and Theory. 97
Foremski P.  2019.  DNS Observatory: The Big Picture of the DNS. ACM Internet Measurement Conference 2019.
Foremski P, Gasser O, Moura G.  2019.  DNS Observatory: The Big Picture of the DNS. ACM Internet Measurement Conference 2019.
Amangele P, Reed M, Al-Naday M, Thomos N, Nowak M.  2019.  Hierarchical Machine Learning for IoT Anomaly Detection in SDN. IEEE International Conference on Information Technologies InfoTech.
Nowak MP, Nowak S, Domańska J.  2019.  Cognitive Routing for Improvement of IoT Security. 2019 IEEE International Conference on Fog Computing ICFC.
Czachórski T, Grochla K.  2019.  Diffusion Approximation Models for Cloud Computations with Task Migrations. 2019 IEEE International Conference on Fog Computing (ICFC).

2018

Wang L., Gelenbe E.  2018.  Adaptive Dispatching of Tasks in the Cloud. IEEE Transactions on Cloud Computing . 6(1):33-45.
Gelenbe E, Kadioglu YMurat.  2018.  Energy life-time of wireless nodes with network attacks and mitigation. 2018 IEEE International Conference on Communications Workshops, ICC Workshops 2018; Kansas City; United States.
Brun O, Yin Y, Gelenbe E.  2018.  Deep Learning with Dense Random Neural Network for Detecting Attacks against IoT-connected Home Environments. The 15th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC 2018) / The 13th International Conference on Future Networks and Communications (FNC-2018) / Affiliated Workshops.
Staffa M, Coppolino L, Sgaglione L, Gelenbe E, Komnios I, Grivas E, Stan O, Castaldo L.  2018.  KONFIDO: An OpenNCP-Based Secure eHealth Data Exchange System. 1st International Symposia on Computer and Information Sciences, ISCIS 2018.
Siavvas M, Gelenbe E, Kehagias D, Tzovaras D.  2018.  Static Analysis-Based Approaches for Secure Software Development. 1st International Symposia on Computer and Information Sciences, ISCIS 2018.
Domańska J, Nowak M, Nowak S, Czachórski T.  2018.  European Cybersecurity Research and the SerIoT Project. Communications in Computer and Information Science . 935:166-173.
Gelenbe E, Domańska J, Czachórski T, Drosou A, Tzovaras D.  2018.  Security for Internet of Things: The SerIoT Project. 2018 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC).
Czachórski T.  2018.  Models of traffic control in large Internet topologies, invited talk. The 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2018) Bangkok, Thailand, November 16-19th, 2018.
Czachórski T.  2018.  Queueing Models for Performance Evaluation of Computer Networks - Transient State Analysis, invited talk . 2018 International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018).
Czachórski T.  2018.  Queueing models of traffic control and performance evaluation in large Internet topologies, key-note talk. XIII International Scientific and Technical Conference, Computer Science and Information Technologies.
Czachórski T.  2018.  Metoda sterowania natężeniem ruchu w Internecie, referat zaproszony. XXI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych.
Suila GKuaban, Anyam E, Czachórski T, Rataj A.  2018.  Performance of a buffer between electronic and all-optical networks, diffusion approximation model. 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences In Conjunction with the IFIP World Congress 2018.
Ferrera E, Pastrone C, Brun P-E, De Besombes R, Loupos K, Kouloumpis G, O’Sullivan P, Papageorgiou A, Katsoulakos P, Karakostas B et al..  2018.  IoT European Security and Privacy Projects: Integration, Architectures and Interoperability. Next Generation Internet of Things. Distributed Intelligence at the Edge and Human Machine-to-Machine Cooperation.
Pecka P, Nowak M, Rataj A, Nowak S.  2018.  Solving large Markov models described with standard programming language. Int. Symposium on Computer and Information Sciences. ISCIS 2018.

2017

Yin Y., Gelenbe E.  2017.  Single-cell based random neural network for deep learning. 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2017), Anchorage, United States, May 14-19 2017.. 2017:86-93.
Yin Y., Wang L., Gelenbe E.  2017.  Multi-layer neural networks for quality of service oriented server-state classification in cloud servers. 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2017), Anchorage, United States, May 14-19 2017.. 2017:1623-1627.
Kadioglu Y.M., Gelenbe E.  2017.  Wireless sensor with data and Energy Packets. 2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops 2017).
Pankratova E., Farkhadov M., Gelenbe E.  2017.  Research of Heterogeneous Queueing System SM|M(n)|∞. Communications in Computer and Information Science 16th International Conference, ITMM 2017.
Fourneau J, Gelenbe E.  2017.  G-networks with Adders. Future Internet. 9(3):1-7.
Serrano W., Gelenbe E.  2017.  Intelligent search with deep learning clusters. Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2017.
Gelenbe E, Yin Y.  2017.  Deep Learning with Dense Random Neural Networks. International Conference on Man–Machine Interactions.
Serrano W., Gelenbe E.  2017.  The Deep Learning Random Neural Network with a Management Cluster. 9th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2017).
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2017.  Hidden Markov Models in Long Range Dependence Traffic Modelling. Communications in Computer and Information Science. 700:75-86.
Nowak S, Nowak MP, Grochla K, Pecka P.  2017.  Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks. Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718. :70-80.
Nycz M, Nycz T, Czachórski T.  2017.  Performance Modelling of Transmissions in Very Large Network Topologies. Distributed Computer and Communication Networks 20th International Conference, DCCN 2017.

2016

Czachórski T, Domański A, Domańska J, Rataj A.  2016.  A Study of IP Router Queues with the Use of Markov Models. Communications in Computer Information Science. 608:294-305.
Nycz M, Nycz T, Czachórski T.  2016.  Modelling Dynamics of TCP Flows in Very Large Network Topologies. Information Sciences and Systems 2015: 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2015). :251–259.
Arcile J, Czachórski T, Didier J-Y, Klaudel H, Rataj A.  2016.  Modelling and Analysing Mixed Reality Applications. Man–Machine Interactions 4: 4th International Conference on Man–Machine Interactions, ICMMI 2015 Kocierz Pass, Poland, October 6–9, 2015. :3–17.
Czachórski T, Domański A, Domańska J, Pagano M, Rataj A.  2016.  Delays in IP Routers, a Markov Model. Communications in Computer Information Science. 659:185–192.
Zhang L, Wu X, Ding L, Skibniewski MJ, Lu Y.  2016.  Bim-Based Risk Identification System in tunnel construction. Journal of Civil Engineering and Management. 22:529-539.
Nowak S, Nowak M, Grochla K, Pecka P.  2016.  Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks. Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings. :214–224.
Czachórski T, Gelenbe E, Grochla K, Lent R.  2016.  Computer and Information Sciences ISCIS 2016. Communications in computer Information Science. 659:500.
Brun O, Wang L, Gelenbe E.  2016.  Big Data for Autonomic Intercontinental Overlays. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 34(3):575-583.
Wang L., Gelenbe E.  2016.  Real-Time Traffic over the Cognitive Packet Network. 23rd International Conference on Computer Networks (CN). 608:3-21.
Francois F., Gelenbe E.  2016.  Towards a cognitive routing engine for software defined networks. IEEE International Conference on Communications (ICC). :1-6.
Gelenbe E, Abdelrahman OH, Gorbil G.  2016.  Detection and mitigation of signaling storms in mobile networks. International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC). :1-5.
Serrano W., Gelenbe E.  2016.  An Intelligent Internet Search Assistant Based on the Random Neural Network. 12th IFIP WG 12.5 International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI). 475:141-153.
Abdelrahman OH, Gelenbe E.  2016.  A Diffusion Model for Energy Harvesting Sensor Nodes. 24th IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). :154-158.
Francois F., Gelenbe E.  2016.  Optimizing Secure SDN-Enabled Inter-Data Centre Overlay Networks through Cognitive Routing. 2016 IEEE 24th International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). :283-288.
Gelenbe E, Yin Y.  2016.  Deep learning with random neural networks. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). :1633-1638.
Wang L, Brun O, Gelenbe E.  2016.  Adaptive workload distribution for local and remote Clouds. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). :3984-3988.
Gelenbe E.  2016.  Agreement in Spins and Social Networks. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review. 44(2):15-17.
Gorbil G, Abdelrahman OH, Pavloski M., Gelenbe E.  2016.  Modeling and Analysis of RRC-Based Signalling Storms in 3G Networks. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing. 4(1):113-127.
Domański A, Domańska J, Czachórski T, Klamka J.  2016.  The use of a non-integer order PI controller with an active queue management mechanism. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 26(4):777-789.
Grochla K, Nowak M, Pecka P, Nowak S.  2016.  Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.. Multimedia and Network Information Systems. 10th International Conference MISSI 2016 . Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506:379-393.

2015

Grochla K, Foremski P.  2015.  Demo: Wireless Link Selection on Smartphone: Throughput vs Battery Drain. MobiCom '15 Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. :190–192.

2014

Nowak S, Nowak M, Grochla K.  2014.  Properties of advanced metering infrastructure networks' topologies. 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS).
Atmaca T., Czachórski T, Grochla K, Nycz T., Pekergin F.  2014.  A model of boot-up storm dynamics. Computer and Information Sciences III. :371–379.
Kowalski P, Pojda D.  2014.  Visualization of heterogenic images of 3D scene. Man-Machine Interacions 3. :291–297.
Domańska J, Domański A, Czachórski T, Klamka J.  2014.  Flluid flow approximation of time-limited TCP/UDP/XCP streams.. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. 62:217–225.

2013

Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2013.  Fluid Flow Analysis of RED Algorithm with Modified Weighted Moving Average. Modern Probabilistic Methods for analysis of Telecommunication Networks. :50–58.
Czachórski T.  2013.  Modelling transient states in queueing models of computer networks: a few practical issues. Proceedings of the International Conference Distributed Computer and Communication networks: Control, Computation, Communications. :27–28.
Czachórski T.  2013.  Modelling and controlling dynamics of Internet flows.. Proc. Intellectual systems of decision-making and problems of computational intelligence.
Czachórski T.  2013.  Transient queueing models applied to performance evaluation of computer networks.. Proc. Third International Conference of Gwalior Academy of Mathematical Sciences (GAMS) on Mathematical, Computational and Integrative Sciences.
Domański A, Domańska J, Klamka J.  2013.  Analysis of CHOKe-Family Active Queue Management. Theoretical and Applied Informatics. 25:49–66.

2012

Pawlas P., Domański A, Domańska J.  2012.  Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 291
Domański A, Domańska J, Czachórski T.  2012.  Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 291
Nowak S, Pecka P, Nowak M.  2012.  Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. :1481–1490.
Czachórski T, Grochla K, Nycz T., Pekergin F.  2012.  Duration of boot-up storm period. 17th Polish teletraffic symposium. :145–150.

2011

Pecka P, Deorowicz S, Nowak M.  2011.  Man-Machine Interaction 2. Advances in Intelligent and Soft Computing. 103
Grochla K, Czachórski T, Klamka J.  2011.  Numerical Model of Tcp in 802.16 Networks Using Fluid Flow Approximation. First International Conference on Networking and Future Internet 2011 (ICNFI 2011).
Wróbel M., Nowak S.  2011.  Model of the network physical layer for modern wireless systems. Theoretical and Applied Informatics. 23:147–159.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2011.  Internet Traffic Source Vased on Hidden Markov Model. Smart spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking. :395–404.

2010

Józefiok A, Czachórski T, Grochla K.  2010.  Performance evaluation of multiuser interactive networking system. Proceedings of 6th International Conference HET-NETs 2010. :223–231.
Klamka J, Tańcula J..  2010.  Examination of robust stability of computer networks. Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks. :75–87.
Augustyn D.R, Domański A, Domańska J.  2010.  Active Queue Management with non-linear packets dropping function. Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks Proceedings of 6th Working International Conference. :133–142.

2009

Nowak M, Pecka P.  2009.  Priority Registers Mechanism for fair access to ring-type OPS network. Theoretical and Applied Informatics. 21:181–191.
Głomb P, Nowak S.  2009.  IMAGE CODING WITH CONTOURLET / WAVELET TRANSFORMS AND SPIHT ALGORITHM:AN EXPERIMENTAL STUDY. proc. of IMAGAPP 2009, International Conference on Imaging Theory and Applications, Lisboa, Portugal, 2009..

2008

Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2008.  TCP performance for a wireless traffic, a diffusion approxiation model. Proceedings from Workshop on Wireless and mobility in Future Generation Internet.

2007

Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2007.  Stability and Dynamics of TCP-NCR(DCR) Protocol. Lecture Notes in Computer Systems 4396 - Wireless Systems and Mobility in Next Generation Internet. :241–254.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2007.  The Drop-From-Front Strategy in AQM. Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin. 4712:61–72.
Nowak M, Nowak S.  2007.  Parallel simulations with modified INET simulation package. Theoretical and Applied Informatics. 19:147–156.

2006

Czachórski T, Grochla K, Pekergin F.  2006.  A model of TCP flows dynamics. Theoretical and Applied Informatics. 18:279–292.
Czachórski T, Domańska J, Grochla K.  2006.  Dynamics of TCP/IP flows in presence of various AQM algorithms, a fluid flow approximation model. Third EuroNGI Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative methods and Measurements.

2005

Pecka P.  2005.  Software library for the Markov analysis of complex queuing models. Proceedings from Workshop “New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements”.
Czachórski T, Pekergin F.  2005.  A diffusion approximation model of an electronic-optical node. LNCS, Formal Techniques for Computer Systems and Bisiness Proesses. :187–199.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2005.  The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms. Proceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy. :300–303.
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation model. Proc. of 12th Polish Teletraffic Symposium PSRT2005, Poznan, 20-21 September 2005..
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation and simulation models. Proc. Second EuoNGI Workshop on New Methods in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, Aveiro, Porugal, November 24-25, 2005.

2004

Nowak M.  2004.  Improvement of synchronisation and load balancing for dsim simulator. EuroNGI First Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Selforganization in nanosystems of informatics. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:311–320.
Węgrzyn S, Klamka J, Znamirowski L, Winiarczyk R, Nowak S.  2004.  Nano and quantum systems of informatics. Bulletin of the Polish Academy of Science. 52:1–10.
Czachórski T, Pekergin F.  2004.  Diffusion Approximation as a modelling tool in congestion control and performance evaluation, tutorial. Proc. of HET-NETs '04, Performance Modelling and Evaluation of Heterogenous Networks.
Czachórski T, Domańska J.  2004.  Markovian models for long-range dependent traffic, new results. Proc. of First Workshop on New Trends in Modelling Quantitave Methods and Measurements, in Modelling Quantitave Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 June 2004. :213–228.

2003

Czachórski T, Pekergin F.  2003.  Diffusion approximation: modelling transient flows of multiclass queueing networks. Proc. of International Network Optimization Conference, INOC'03, Oct. 27-29, 2003 Evry, France.
Domańska J, Kotuliak I., Atmaca T., Czachórski T.  2003.  Optical packet filling. Proc. 10th Polish Teletraffic Symposium, Kraków 18-19 Sept. 2003. :419–429.
Nowak S, Grochla K.  2003.  Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks. 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003. :413–418.
Nowak S.  2003.  The manufacturing nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:235–244.

2002

Barth D., Berthome P., Czachórski T, Fourneau J.M, Laforest C., Vial S..  2002.  A Mixed Deflection and Convergence Routing Algorithm: Design and Performance. Proc. of Euro-Par 2002, 27-30 August 2002, Padeborn University, Padeborn, Germany.
Czachórski T, Pecka P.  2002.  Internet and real-time performance: a web server model. Proc. of 9th Conf. on Real-Time Systems, Ustroń, 16-19 September 2002.
Czachórski T, Fourneau J.M, Nowak S, Quessette F..  2002.  Performance of a mixed deflection and convergence routing algorithm. Proc. of 2nd Polish-German Teletraffic Symposium PGTS, Gdansk, 22-25 September 2002.
Czachórski T, Pekergin F.  2002.  A diffusion approximation model of Web servers. Proc. of WITASI02, 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact, Wrocław, October 10-11, 2002.
Elbiaze H., Atmaca T., Czachórski T.  2002.  Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:13–25.

2001

Czachórski T, Domańska J.  2001.  Markovian models for long-range dependent traffic. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:297–308.
Laalaoua R., Czachórski T, Atmaca T..  2001.  Diffusion approximation and markovian models of RED control mechanism. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:343–354.
Czachórski T, Pekergin F.  2001.  Modelling New Congestion Control Mechanisms TCP/IP Internet Protocols. Proc. of International Conference on Control AUTOMATICS 2001, Odessa, Ukraine, 10-15 September 2001..
Laalaoua R., Czachórski T, Jędruś S, Atmaca T..  2001.  Diffusion Model of RED Control Mechanism. Proc. of International Conference on Networking ICN01, July 9-13, 2001, CREF, Universite de Haute Alsace, Colmar, France.
Laalaoua R., Czachórski T, Atmaca T..  2001.  Markovian Model of RED Mechanism. Proc. of CCGrid 2001, IEEE International Symposium on Cluster Computing, 15-18 May 2001, Brisbane, Australia.
Nowak S, Jędruś S.  2001.  A Detailed ATM Network Simulator. Proceedings of the 8th Polish Teletraffic Symposium. :193–202.
Nowak S.  2001.  Nanotechnology and Nanocomputers. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:195–204.

1999

Nowak M.  1999.  Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.

1998

Nowak M, Kędziera J.  1998.  Distributed image-processing algorithms in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.
Kędziera J, Nowak M.  1998.  Data exchange organisation in distributed applications based on message passing in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.

1997

Kowalczyk G, Nowak M.  1997.  FTAM – protokół przesyłu i zarządzania plikami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.
Nowak M.  1997.  Porównanie cech środowisk PVM i MPI. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.

1996

Szmal P., Francik J., Nowak M.  1996.  Systemy wizualizacji algorytmów wspomagające badania naukowe. III Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych KOWBAN ‘96”.